Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc Luật / Pháp lý (34)

Trợ lý Tổng Giám đốc

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/04/2020
 Lương:  7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

TRỢ LÝ PHÁP LÝ

Công ty: AGS JSC
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 23/05/2020
 Lương:  8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên kinh doanh ngành thẩm định giá

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/03/2020
 Lương:  6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên pháp lý

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 15/04/2020
 Lương:  4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

nhân viên pháp lý - trợ lý luật sư

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/03/2020
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

nhân viên pháp chế

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 15/03/2020
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Trưởng Phòng Pháp Lý

Nơi làm việc:  Bình Dương
Hạn nộp: 27/03/2020
 Lương:  20,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

SINH VIÊN PAR TIME TRỰC QUẦY BÁN VÉ TẠI RẠP PHIM CGV

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 14/04/2020
 Lương:  16,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

CẦN NAM NỮ BÁN VÉ XEM PHIM TẠI RẠP CGV NHẬN PART TIME FULLTIME

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 08/04/2020
 Lương:  16,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

RẠP CHIẾU PHIM CGV CINEMAS NAM NỮ BÁN VÉ TRỰC QUẦY

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 06/05/2020
 Lương:  17,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ