Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc Biên phiên dịch (342)

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/07/2019
 Lương:  17,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HOA

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nam
Hạn nộp: 20/07/2019
 Lương:  8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Hà Nam
Hạn nộp: 20/07/2019
 Lương:  8,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Phiên dịch kiêm Quản lý TTS tại Kagoshima

Nơi làm việc:  Khác
Hạn nộp: 31/07/2019
 Lương:  40,000,000 - 45,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG NHẬT lương hấp dẫn

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Long An, Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/06/2019
 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TIẾNG NHẬT TẠI LONG AN

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Long An
Hạn nộp: 30/06/2019
 Lương:  10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT TẠI KIZUNA LONG AN

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Long An, Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/06/2019
 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT PHÒNG KẾ TOÁN (Up to 17m)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
Hạn nộp: 31/08/2019
 Lương:  12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2 (PHÒNG QC)

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Bình Dương
Hạn nộp: 31/08/2019
 Lương:  14,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT N3

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Long An, Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2019
 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ