Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Kết quả tìm việc Đà Nẵng (406)

Cần nam nữ bán hàng trực tiếp tại chỗ m

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 10/12/2019
 Lương:  5,400,000 - 7,300,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Cần tuyển lao động phổ thông bán hàng tại đà nẵng

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 17/12/2019
 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Cần 3 nữ phụ bán hàng cuối năm tại đà nẵng

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 16/12/2019
 Lương:  5,400,000 - 7,500,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Giáo viên Tiếng Anh giao tiếp ở Đà Nẵng

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 30/11/2019
 Lương:  150,000 - 250,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Cần 3 nam nữ làm việc tại văn phòng

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 18/12/2019
 Lương:  6,500,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Hỗ trợ công tác kinh doanh tại văn phòng

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 20/12/2019
 Lương:  6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Bán hàng cuối năm, có thể làm lâu dài

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 20/12/2019
 Lương:  5,200,000 - 6,500,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Trực tiếp tuyển dụng nhân viên bán hàng trực tiếp đến

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 28/11/2019
 Lương:  5,300,000 - 7,500,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Cần nam nữ bán hàng tại chỗ không cần kinh nghiệm

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 26/11/2019
 Lương:  5,200,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Cần bổ sung vị trí bán hàng và lâu dài

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 27/11/2019
 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ