Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
nhadat

Nhà tuyển dụng nhadat

Chưa xác thực

Hà Nội
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
tuyển dụng
Trách nhiệm hữu hạn
loại hình
đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng nhadat
 Giới thiệu: 

Chia sẻ

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

mỹ linh
Hà Nội
Hà Nội
10 - 19
Trách nhiệm hữu hạn
 nhadat đang tuyển dụng vị trí:
31/03/2020
5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
0 VNĐ

2

31/03/2020
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
0 VNĐ
31/03/2020
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
0 VNĐ
31/03/2020
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
0 VNĐ
31/03/2020
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Đà Nẵng
0 VNĐ
31/03/2020
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
0 VNĐ
31/03/2020
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
Tp. Hồ Chí Minh
0 VNĐ
10/03/2020
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
Khánh Hòa
0 VNĐ
Xem tất cả
 đánh giá:

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)